Program:
GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. in 2. ciklus, izredni študij
Datum: 25. 10. 2022

SPREMEMBA URNIKA: PREDMET UGK

Obveščam vas, da imamo:
11.11.2022 predavanja P15/15 ob 16:30 v P7(seminarske naloge!!)
18.11.2022 laboratorijske vaje LV15/15 ob 16:30 v P7 (seminarske naloge!!)

LP Vojko Černigoj, predavatelj