PROGRAM STROJNIŠTVO:
1. in 2. ciklus, izredni študij

Datum: 24. 10. 2022

 

Sprememba urnika: predmet EKP

1C in 2C STR:
EKP izvedba se prestavi iz 21. 11. na 24. 11. od 16.00 dalje v P6.
Zabeležite si ta premik v svoje rokovnike!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si