PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR
1. In 2. ciklus izredni študij

Datum: 19.10. 2022

Izvedba predmeta PTJ 1- angleščina oktobra in novembra 2022

Tudi na predlog slušateljev se nekoliko spremeni izvedba in sicer:

1.
Iz 28. 10. se izvedba prestavi na sredo, 26. 10. ob 16.00 uri NA DALJAVO – zoom povezavo pošlje predavateljica;

2.
Iz 11. 11. se izvedba prestavi na sredo, 9. 11. ob 16.00 uri v P3;

3.
Iz 18. 11. se izvedba prestavi na sredo, 16. 11. ob 16.00 uri v P3;

4.
Iz 25. 11. se izvedba prestavi na sredo, 23. 11. ob 16.00 uri v P6.

Zabeležite si vse te premike v svoje rokovnike.

Slavko Božič
predavatelj in vodja programskih področij
VSŠ Postojna
www.vspo.si