PROGRAM STROJNIŠTVO:
2. letnik, redni študij
2. ciklus, izredni študij

Postojna, 17.10.2022

Modul Avtomatizacija: Predmet AVR

Obveščamo vas, da se bodo predavanje iz AVR v sredo, 19. 10. 2022 začela  ob 16.30. V primeru zamude, naj študentje počakajo.

Martin Furlan, predavatelj