ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Program: GOZDARSTVO IN LOVSTVO

1. letnik, redni študij

Datum: 17.10. 2022

TRB – terenske vaje

V torek, 18. 10. 2022, se dobimo zjutraj ob 8.15 v učilnici 11 v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Po predavanjih iz TRB gremo z osebnimi avtomobili in peš na teren – okolica Postojne in Nanos – vaje GGF in TRB. Nabirali bomo tudi herbarijske primerke (kakih 15), zato imejte s sabo vse pripomočke za nabiranje. Zaključimo najpozneje do 15.00. Ob 16.00 pa se zberemo na predavanjih iz GGF v učilnici 11 v Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Dan bomo zaključili ob 19.15.

Predavatelj Leon Kernel