Program: STROJNIŠTVO
3. ciklus, izredni študij
2. letnik, redni študij

Datum: 13.10. 2022

Sprememba urnika pri predmetu PVP

Obveščamo vas, da v petek, 14.10.2022, odpadejo predavanja pri predmetu PVP.
O nadomeščanju se boste dogovorili s predavateljem.

Referat za študijske zadeve
Višje strokovne šole Postojna