Program:
GOZDARSTVO IN LOVSTVO
1. in 2. ciklus, izredni študij

Datum: 6. 10. 2022

Terenske vaje v soboto, 8.10.2022

V soboto, 8. 10. 2022, se zberemo ob 8.00 v učilnici 11 v SGLŠ Postojna. Po uvodu gremo na teren nabirati primerke za herbarij: najprej peš, popoldan pa še z avtomobili. Primerno je, da imate s seboj terensko obutev (hoje bo kakih 16 km), primerna oblačila, dovolj vpojnega časopisnega papirja za vlaganje herbarijskih primerkov (kakih 140 primerkov), vrtnarske škarje, nalepke, pisalo in škatlo za primerke. S sabo imejte tudi dovolj hrane in tekočine, saj bomo skupaj tudi skoraj ves popoldan. Popoldan bomo z avtomobili naredili okoli 60 km (dogovorite se za kombiniran prevoz). Vsa ostala navodila za nabiranje herbarijskih primerkov so v navodilih, ki ste jih dobili na prvih predavanjih – skrbno jih preberite in se jih držite.

Predavatelj Leon Kernel