NAČRT PREZRAČEVANJA ZAPRTIH PROSTOROV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

Slabo prezračeni prostori in veliko ljudi v zaprtem prostoru pomenijo veliko tveganje za prenos virusa. Pogoste menjave zraka v prostoru pomenijo, da se tveganje za vdih delcev z virusi iz zraka in posledično okužbo zmanjša.

Načrt prezračevanja, ki vključuje tudi odgovorne osebe, je naslednji:

PREDAVALNICE

Odpre se vsa okna, vsaj 15 minut preden se vstopa v posamezen zaprt prostor.

Priporočena minimalna izmenjava zraka je  zračenje skozi na stežaj odprta 

okna v ogrevalni sezoni vsakih 20 min oz. na polovici šolske ure za  3-5 minut.

Med odmori naj bodo okna stalno odprta.

Za zračenje v predavalnicah so odgovorni predavatelji in inštruktorji, ki v njih izvajajo predavanja in vaje.

LABORATORIJI

Za zračenje laboratorijev se smiselno uporabi enako pravilo kot za zračenje predavalnic.

PISARNE, KABINETI, ZBORNICA

Zračimo tako, da na stežaj odpremo okna in vrata. Priporočena minimalna izmenjava zraka za pisarne je 2-3 izmenjave na uro. Odgovorni za zračenje so uporabniki prostorov.

ZRAČENJE SANITARIJ

Okna so odprta ves čas pouka. Odgovorna za zračenje je čistilka.

ZRAČENJE HODNIKOV IN STOPNIŠČ

Vsako uro prepih za 5 minut. Odgovorna za zračenje je čistilka.

Nada Vadnov, ravnateljica Višje strokovne šole

3. 10. 2022