Priporočila ministrstva v zvezi s Covid-19 za študijsko leto 2022/2023

Študijsko leto 2022/2023 se v skladu  s Priporočili ministrstva o izvajanju izobraževalnega dela začenja v predavalnicah in v laboratorijih.

Za zagotavljanje varnega izobraževalnega okolja v novem študijskem letu je pomembno, da študenti v študijskem prostoru upoštevate priporočene higienski ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe.

Višješolski  zavod naj obiskujejo le zdravi študenti.

Zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 v šolah sta predvideni 2 fazi ukrepov:

V fazi 1 je ključno izvajanje higienskih ukrepov, prezračevanje, samotestiranje obolelih in umik iz kolektiva, samozaščitno vedenje.

V fazi 2, če se epidemiološka slika poslabša, se izvajajo še dodatni ukrepi: obdobno samotestiranje oseb brez simptomov, intenziviranje čiščenja/razkuževanja ter drugi ukrepi, s katerimi izvajalci glede na možnosti povečujejo fizično razdaljo in zmanjšujejo število stikov med udeleženci. Priporočila bodo šole izvajale v skladu s svojimi kadrovskimi, prostorskimi in finančnimi zmogljivostmi.

Samotestiranje študentk in študentov je predvideno:

  • v primeru razvoja simptomov, značilnih za okužbo s SARS-CoV-2 ali
  • stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2.

Vsem študentom je zagotovljenih 10 brezplačnih testov na mesec za prostovoljno samotestiranje, ki jih lahko pridobijo v lekarni, na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Tuji študentje lahko teste prevzamejo s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v izobraževalni zavod in osebnim dokumentom. Testi za samotestiranje so v lekarnah že na voljo. Prosimo vas, da najprej uporabite teste, ki ste jih prevzeli v lanskem študijskem letu, v kolikor razpolagate z njimi.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju, nemudoma pokličite izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid točko zdravstvenega doma za čimprejšnjo potrditveno testiranje. Na izvid potrditvenega testa počakate v samoizolaciji. V tem času ne zapuščajte doma, omejite stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru, da je tudi potrditveni test pozitiven, obvestite izbranega osebnega zdravnika in se v nadaljevanju ravnajte po njegovih navodilih.

Študente vljudno prosimo, da o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa obvestite šolo, ki jo obiskujete, da lahko izvedejo ustrezne ukrepe za omejitev nadaljnjega širjenja okužbe. V primeru negativnega rezultata testa pri samotestiranju ni nadaljnjih ukrepov. V primeru, da ima študent simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča izbrani osebni zdravnik.

Nada Vadnov, ravnateljica Višje strokovne šole

3.10. 2022