NABIRANJE IN PRIPRAVA PRIMERKOV ZA IZDELAVO HERBARIJA