E-Študij

 

Naša želja je, da bi študentom in zaposlenim nudili možnost osebnega in delovnega razvoja, zato stremimo k prilagajanju učnega procesa modernemu tempu življenja, ki od vseh nas zahteva čim večjo mero prilagajanja – glede načina izvedbe študija in časovne prilagodljivosti.

 

Zato na programu Poslovni sekretar - izredni študij izvajamo kombinacijo klasičnega študija in študija na daljavo. Sistem smo zasnovali na znanih dejstvih, da izključno e-študij oziroma študij na daljavo ni za vsakogar, čeprav nudi najboljšo možnost prilagajanja vsakodnevnim rednim obveznostim študentov.  Nekateri imajo pri tem pomisleke glede potrebnega računalniškega predznanja, drugi so pač osebnosti, ki veliko dajo na osebni pristop, druženje s študenti in predavatelji. 

 

Ljudje smo pač socialna bitja, in mnogi med nami se nočejo izgubiti v socialni izoliranosti zgolj virtualnega sveta. Prav vsem, predvsem pa tem namenjamo to novost.  Kombinacija obeh oblik za študenta predstavlja popolnoma osebni pristop. To je možnost, da se za vsako po urniku razpisano uro študijskih aktivnosti študent sam odloča, ali bo fizično prisoten v predavalnici, ali bo v tem času »on-line«  sledil vsebinam, ki  v danem trenutku potekajo v predavalnici  iz oddaljene lokacije, ali pa bo razpisane vsebine predavanj in vaj samostojno obdelal v določenem  v naprej  definiranem obdobju.

 

Z uvajanjem tega načina dela omogočamo študij v programu Poslovni sekretar tudi tistim študentom, ki so doslej zaradi delovnih, družinskih ali drugih obveznosti težko izpolnili  tudi minimalno število predpisanih ur prisotnosti na laboratorijskih in seminarskih vajah.

Ravno tako pa z novim načinom spodbujamo računalniško opismenjevanje in uporabo modernih tehnik komuniciranja in dela v sodobnem svetu (e-pošta, e-učilnica,  brezpapirno sodelovanje,  poslovanje in delo,  spletni forumi). Za vse, ki jih ta oblika trenutno še bega, pa poteka študij, kot smo ga vajeni v klasični predavalnici.  Način dela si študent izbira sam, prilagodljivost pri načinu izvedbe študijskih aktivnosti je za študenta s tem zagotovljena. 

 

Vstop v virtualno učilnico - Moodle

 

Goto Top