Prevzem diplomske listine

Spoštovani diplomanti!


Na Višji strokovni šoli smo nameravali v aprilu 2020 organizirati svečano podelitev diplom 41 diplomantom Višje strokovne šole Postojna (30 inženirjem strojništva,  3 diplomantom programa Poslovni sekretar ter 8 inženirjem gozdarstva in lovstva). 


Žal slavnostne podelitve diplom zaradi epidemije  ne bomo mogli izvesti, saj javne prireditve z veliko udeleženci (50 do 100) še nekaj časa ne bodo dovoljene in priporočene. Glede na to, da imate diplomanti pravico v enem letu pridobiti javno listino Diploma skupaj s Prilogo k diplomi, smo primorani podelitev diplom izpeljati na drugačen način.  


Vabimo vas, da med 27. 5. 2020 in 23. 6. 2020 diplome osebno in posamezno prevzamete ter prevzem podpišete v Referatu za študijske zadeve v času uradnih ur, to je vsak dan med 9.30 in 11.30, ob torkih in četrtkih pa tudi med 14.00 in 16.00.


Iskreno vam čestitamo in vam želimo, da bi vam znanje in višja izobrazba pripomogla k doseganju ciljev, povezanih z vašim delom in osebnim življenjem.

 

Nada Vadnov
Ravnateljica Višje strokovne šole

Goto Top