Diplomska naloga

Celoten postopek za pridobitev diplome in strokovnega naziva (novo, januar 2018, popravek marec 2019)

Predloga za izdelavo seminarske naloge

Predloga za izdelavo diplomske naloge

Priporočilo študentom za enotno predstavitev diplomske naloge (novo, november 2017)


Opozarjamo študente, da mora imeti diplomska naloga ENOSTRANSKI tisk!1. IZDELAVA DISPOZICIJE


Osnutek izdelave dispozicije


Študijska komisija pri izdelavi dispozicij diplomskih nalog predlaga:

1.  da se dispoziciji naloge priloži anketni ali kakšen drugi vprašalnik, ki ga bo študent v nalogi uporabil, če to dispozicija predvideva,
2.  da se definira velikost anketnega vzorca (ta naj ne bi bil manjši od 50 anketiranih oseb), razen v primerih ko anketirajo zaposlene v podjetju in je število le- teh manjše,
3.  naslovi nalog morajo  okvirno ustrezati vsebinam, ki jih obravnavajo izobraževalni programi (poslovni sekretar, strojništvo, gozdarstvo in lovstvo),
4.  v osrednjem delu diplomske naloge naj kandidat preuči konkretne probleme (gospodarske, pravne, finančne, tehnične … ) in predvidene rešitve oziroma izboljšave  obravnavane situacije,
5.  natančneje definirati hipoteze, cilje in namen naloge, glede na naslov naloge.

Dodatna opozorila:

1. Nikar ne pozabite v diplomo vezati izjave o avtorstvu (na zadnjo stran diplomske naloge).
2. Četrti izvod, ki ga oddate v podjetje, v katerem ste opravljali prakso, naj bo trdo vezan (in ne spiralno)!
3. Barva platnic je temno modra, zlate črke.


Teme diplomskih nalog

Navodila za pripravo diplomske naloge

Pogosto zastavljena vprašanja in dodatna navodila za izdelavo naloge 

Pravilnik o pripravi diplomske naloge in diplomskem izpitu 

Opomnik za spremljanje in ocenjevanje dipl. nalog (za vse programe)


2. OBRAZCI IN PRILOGE

 

3.  RAZPIS ROKOV ZA DIPLOMSKE IZPITE za vse študijske programe: Poslovni sekretar, Strojništvo in Gozdarstvo in lovstvo


Za diplomski izpit  so razpisani roki za prijavo. V skladu s Pravilnikom o pripravi diplomske naloge in diplomskem izpitu je ob prijavi na diplomski izpit obvezno priložiti dva trdo vezana in dva spiralno vezana izvoda diplomske naloge ter naslednje obrazce:


•    obrazec VSŠ-D-3 (Prijava na diplomski izpit)
•    obrazec VSŠ–D-7 (Ocena mentorja v podjetju),
•    obrazec VSŠ-D-8 (Izjava mentorja – predavatelja),
•    obrazec VSŠ-D-9 (Izjava lektorja),
•    obrazec VSŠ-D-10 (Potrdilo o tehničnem pregledu),
•    obrazec VSŠ-D-11 (Digitalna knjižnica, če oddate CD zgoščenko).


Odjava od diplomskega izpita je možna najkasneje tri (3) dni pred diplomskim izpitom.

Potrdilo o plačilu diplomskega izpita je potrebno oddati ob prijavi. Plačilo izvršite preko obrazca UPN (objavljen je vzorec s podatki).

Cena diplomskega izpita za izredne študente vseh programov je 300,00 EUR. Cena diplomskega izpita za redne študente brez statusa je 30,00 EUR.


 

RAZPIS ROKOV ZA DIPLOMSKE IZPITE ZA LETO 2020


ROK ZA PRIJAVO

ZAGOVORI DIPLOMSKIH NALOG

Ponedeljek, 13. 1. 2020

Sreda, 22. 1. 2020

Ponedeljek, 9. 3. 2020

Sreda, 18. 3.2020

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Sreda, 20. 5. 2020

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Sreda, 10. 6. 2020

Ponedeljek, 22. 6. 2020

Četrtek, 2. 7. 2020

Sreda, 19. 8. 2020

Četrtek, 27. 8. 2020

Sreda, 2. 9. 2020

Četrtek, 10.9.2020

Ponedeljek, 9. 11. 2020

Sreda, 18. 11. 2020

Torek, 1. 12. 2020

Sreda, 9. 12. 2020


 

Goto Top