Obvestilo za študente glede vstopa v šolo od ponedeljka, 18. maja 2020

 

Spoštovane študentke in študenti!

Višja strokovna šola Postojna bo z dnem, 18. 5. 2020, pri predmetih, pri katerih se po presoji šole in  posvetu s predavatelji  predavanja in vaje lahko izvedejo na daljavo, s tem načinom dela nadaljevala.  Omogočila pa bo opravljanje manjkajočih obveznosti na šoli pri predmetih, kjer predavatelj to ocenjuje kot potrebno. Z 18. 5. 2020 se začne izvajanje izpitov v klasični obliki na šoli. Natančnejše informacije o nadaljnjem poteku študijskega procesa bodo objavljene na E-oglasnih deskah.

Študentom, ki po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo MZ  spadate v rizično skupino (v prilogi 1), odsvetujemo obisk šole ampak boste lahko obveznosti opravljali na daljavo. 

Na šolo lahko prihajate LE ZDRAVI študenti (brez znakov akutne okužbe dihal). S seboj obvezno prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo študenta (v prilogi 2).  Odložili jo boste v zato pripravljen shranjevalnik v posamezni učilnici.

Natančnejše informacije o nadaljnjem poteku študijskega procesa bodo objavljene na E-oglasnih deskah. 

 

 

 

Vstop in gibanje  po šoli 

1.Študenti vstopate v šolo skozi glavni vhod z zaščitno masko. Vstopat posamično, z razmikom 1,5 – 2,00 m medsebojne razdalje.  Ob vhodu Študenti si razkužite roke. Druženje in zadrževanje pred šolo in na hodnikih NI DOVOLJENO.

2.Izpiti ali vaje  bodo potekali v učilnicah v pritličju levo ali v prvem nadstropju desno, kot bodo objavljene na E-oglasnih deskah. V učilnici vam  predavatelj določi sedežni red. Ko začnete z delom si lahko snamete zaščitne maske.  

3.Prinesete  s seboj v plastenke z vodo, dodatna oblačila, ker se bodo prostori veliko zračili ter vrečko v katero boste odložili uporabljeno masko. 

4.Študenti posamično uporabljate najbližji WC.  Zadrževanje na WC je prepovedano.

5.Po končanem izpitu ali vajah izstopate iz šole posamično skozi glavna vhodna vrata.  Pri tem ohranjajte  stalno medsebojno   razdaljo 1,5 – 2,0 m.

6.Zadrževanje v skupinah oziroma druženje na funkcionalnem zemljišču  v/pred šolo NI DOVOLJENO.


Vodstvo šole

Goto Top