Tehnični pregledi diplomskih nalog

 

 

Tehnične preglede diplomskih nalog (obrazec VSŠ-D-10) od marca 2019 znova opravlja bibliotekarka (in ne referentka za študijske zadeve).

Lektorirane in s strani vašega mentorja potrjene diplomske naloge pošljite v pregled  na e-naslov: mirjam.radivojevic@gmail.com

 

Goto Top