Delo za študente Gozdarsva in lovstva

 

Spoštovani!
 
Javni zavod Mala ulica v Ljubljani (ustvarjanje z otroci, počitniško varstvo otrok) je dober promotor gozdne pedagogike in v tej zvezi sodeluje z ZGS. Zavod išče študente, absolvente in brezposelne gozdarje za poletno vodenje aktivnosti v gozdu in sicer le fante, da uravnotežijo svojo ekipo.

Obrnite se direktno na zavod Mala ulica (kontakti spodaj) in na njegovo direktorico Evo Strmljan Kreslin (evaskreslin@malaulica.si). Lahko kontaktirate tudi g. Breznikarja - ZGS.
 
Mag. Andrej Breznikar, univ. dipl. inž. gozd.
Višji koordinator za področje gozdarstva
 
Zavod za gozdove Slovenije, centralna enota
Urad direktorja
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
T: 01 470 00 78  | M: 041 657 751
www.zgs.si

Goto Top